கவிதை வீதியின் நட்சத்திரங்கள்...

20 November, 2010

ஏழு பிறவிகள்

1. தேவர்

2. மக்கள்

3. விலங்கு

4. பறவை

5. ஊர்வன

6. நீர்வாழ்வன

7. தாவரம்

0 comments:

Post a Comment

நீங்கதாங்க ரொம்ப நல்லவங்க...
கருத்தெல்லாம் சொல்றீங்க... நன்றிங்கண்ணா...!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...