கவிதை வீதியின் நட்சத்திரங்கள்...

30 December, 2010

பருவக் காலம்

மனதுக்குள் புயல்...

இதயத்தில் இடி...

மூளையில் மின்னல்...

கண்களில் மழை...
 
புயல்,  இடி, மின்னல். ம‌ழை

சரியில்லை 
என் பருவக்காலங்கள்...


1 comment:

நீங்கதாங்க ரொம்ப நல்லவங்க...
கருத்தெல்லாம் சொல்றீங்க... நன்றிங்கண்ணா...!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...