கவிதை வீதியின் நட்சத்திரங்கள்...

06 January, 2011

அழிவதில்லை காதல்

நாங்கள் 
உயிரோடு இருந்தோம்
ஊரில் ஊமையாய் இருந்தது
எங்கள் காதல்...
 
நாங்கள் 
பிணமாகிப் போனோம்
பின்
உயிர் பெற்றுக்கொணடது
எங்கள் காதல்...
 
ஓ... உலகத்தீரே
நீங்கள் எல்லோரும் 
நல்லவர்கள் தான்
 
காதலர்களை கொள்கிறீர்களே தவிர
காதலை கொள்வதில்லை...


0 comments:

Post a Comment

நீங்கதாங்க ரொம்ப நல்லவங்க...
கருத்தெல்லாம் சொல்றீங்க... நன்றிங்கண்ணா...!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...