கவிதை வீதியின் நட்சத்திரங்கள்...

11 April, 2024

இணையத்தை கலக்கும் கோடை மீம்ஸ்

 இணையத்தில் அதிகமாக கோடை காலத்தை  மையப்படுத்தி சிரித்து சிரித்து ரசிக்கும் படியான மீம்ஸ்கள் வந்தவண்ணம் இருக்கிறது...


அவற்றில் ஒரு சில...இந்தக் கோடை காலத்தில் பார்த்தாலே நினைச்சு நினைச்சு சிரிக்க தோணுது....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...