கவிதை வீதியின் நட்சத்திரங்கள்...

20 August, 2021

10 வாரலாறு பாடம் 1. முதல் உலகப்போரின் வெடிப்பும் அதன் பின்விளைவுகளும்

ஒரு மதிப்பெண் வினா 
\


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDz_VoR0RA51ximkxfv3CulfVqiFTm1HuvUQcaaQjms_jrA/viewform

0 comments:

Post a Comment

நீங்கதாங்க ரொம்ப நல்லவங்க...
கருத்தெல்லாம் சொல்றீங்க... நன்றிங்கண்ணா...!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...